Публічний договір оферти

1. Загальні положення

1.1. Інтернет - сервіс EasyWay (далі - EasyWay), розташований за доменим ім’ям http://www.eway.in.ua, ФОП Шерстюк Іван Іванович, який діє на підставі свідоцтва серія В02 №168283, виданого виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 09 липня 2008 року, зареєстрований за адресою: 49099, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Ю. Кондратюка, будинок 7, квартира 234 (надалі – Виконавець), публікує цей договір, який є публічним договором-офертою (далі - договір) і має відповідну юридичну силу, про дистанційне надання послуг, представлених на офіційному інтернет-сайті Виконавця.

1.2. Публічна пропозиція Виконавця адресована невизначеному колу осіб як фізичних, так і юридичних, (надалі - Замовник) укласти з Виконавцем договір надання послуг дистанційним способом з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем.

1.3. Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), Закону України "Про електронну комерцію", даний документ є офертою, а факт здійснення Замовником замовлення, в усній (по телефону або в офісі) або письмовій (через сайт або електронну пошту) формі, та отримання даного замовлення Виконавцем – є повним і безумовним прийняттям даного Публічного договору та інформації, викладеної на сайті http://www.eway.in.ua.

1.4. Використання послуг в інтернет-сервісі за електронною адресою http://www.eway.in.ua. (далі - Сайт) передбачає здійснення електронної угоди та згоду особи, яка користується послугами з правилами, цінами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі.

1.5. Приймаючи даний договір, Замовник підтверджує, що:

А) на момент укладення договору йому виповнилося 18 років;
Б) інформація, що надається при замовленні послуг, є правильною і актуальною;
В) надана контактна інформація може бути використана з метою інформування про зміни в роботі, акційні пропозиції або іншої інформації, пов"язаної з діяльністю Виконавця.

На підставі вищевикладеного, уважно ознайомтеся з даним договором (публічною офертою) і якщо ви не згодні з будь-яким з пунктів оферти, будь ласка, покиньте сайт.

1.6. Якщо Замовник не згоден з умовами договору, він не має права укладати цей договір, а також не має права користуватися послугами за цим Договором.

1.7. У цьому договорі, якщо зміст не вимагає іншого, нижченаведені терміни слід тлумачити наступним чином: 
«Оферта» - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укласти договір надання послуг, на існуючих умовах, зазначених у договорі.
«Послуги» - перелік найменувань послуг, представлений на офіційному сайті Виконавця, але не обмежується тільки сайтом, а також надання доступу до бази даних EasyWay через EasyWay API.
«Виконавець» - компанія, що надає послуги, представлені в інтернет-сервісі, але не обмежується тільки сайтом, в особі ФОП Шерстюка Івана Івановича.
«Замовник» - фізична або юридична особа, що вступили в договірні відносини з Виконавцем на умовах, зазначених у договорі.
«Електронний правочин» - дія особи, спрямована на придбання, зміну або припинення цивільних прав та обов"язків, здійснена у сфері електронної торгівлі шляхом реалізації послуг дистанційним способом Замовнику та здійснення електронних правочинів з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем.
«Акцепт» - повне і беззастережне прийняття Замовником умов договору, без підписання договору в письмовій формі.
«Замовлення» - окремі позиції з асортиментного переліку послуг, зазначені Замовником при розміщенні заявки на інтернет-сайті Виконавця або замовлені будь-яким іншим способом. 
«Сервіс EasyWay API» − означає платформу, яка створена для надання послуг щодо доступу до бази даних EasyWay та функцій сайту www.eway.in.ua, які надають інформацію про громадський транспорт через мережу Інтернет.
«База даних EasyWay» – компіляція, сукупність даних, в електронній формі, підбір і розташування складових частин якої та упорядкування є результатом творчої праці Виконавця, і складові частини якої є доступними індивідуально та можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (комп"ютера) чи інших засобів.
«Інформація бази даних EasyWay» – будь які данні які є складовою частиною бази даних EasyWay. Такою інформацією є в тому числі, але не виключно: інформація щодо місць розташування зупинок автотранспорту, розкладу руху, маршрутів, міст та інше.
«Об’єкт інтелектуальної власності» – база даних EasyWay, а також всі та будь-які результати використання цієї бази даних, що створені та захищаються у відповідності до закону України «Про авторське право і суміжні права».

1.8. Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

2. Предмет договору

2.1. В порядку та на умовах, передбачених цим договором, Замовник замовляє та оплачує, а Виконавець надає послуги.

2.1.1. Під послугами в цьому Договорі розуміється надання Замовнику права доступу до бази даних EasyWay через EasyWay API, що передбачає використання інформації, яка знаходиться в базі даних EasyWay для задоволення потреб Замовника через мережу Інтернет.

2.2. Послуги передбачають можливість доступу до наступних функцій:

2.2.1. Функція «routes.Search», яка без обмежень на кількість запитів надає доступ до варіантів проїзду від однієї адреси до іншої громадським транспортом в рамках обраного міста у відповідності до діапазону (переліку) IP-адрес, наданих Замовником, доступ з яких можливий до бази даних EasyWay за цим Договором та сплачуючи щомісячну вартість послуг EasyWay API в розмірі, вказаному у рахунку, що виставляється Виконавцем Замовнику.

2.2.2. Функція «routes.GetRouteToDisplay», яка без обмежень на кількість запитів надає доступ до частини маршруту для відображення на карті в рамках обраного міста у відповідності до діапазону (переліку) IP-адрес, наданих Замовником, доступ з яких можливий до бази даних EasyWay за цим Договором, та сплачуючи щомісячну вартість послуг EasyWay API в розмірі, вказаному у рахунку, що виставляється Виконавцем Замовнику.

2.2.3. Функція «cities.GetPlacesByName», яка без обмежень на кількість запитів надає доступ до списку зупинок і місць, в назві яких присутнє пошукова фраза. Для кожної зупинки надається список маршрутів транспорту, які проходить через неї в рамках обраного міста у відповідності до діапазону (переліку) IP-адрес, наданих Замовником, доступ з яких можливий до бази даних EasyWay за цим Договором, та сплачуючи щомісячну вартість послуг EasyWay API в розмірі, вказаному у рахунку, що виставляється Виконавцем Замовнику.

2.2.4. Функція «routes.GetRoutesNearPoint», яка без обмежень на кількість запитів надає доступ до списку маршрутів, що проходять в околиці заданої точки в рамках обраного міста у відповідності до діапазону (переліку) IP-адрес, наданих Замовником, доступ з яких можливий до бази даних EasyWay за цим Договором, та сплачуючи щомісячну вартість послуг EasyWay API в розмірі, вказаному у рахунку, що виставляється Виконавцем Замовнику.

2.2.5. Функція «stops.GetStopsNearPoint», яка без обмежень на кількість запитів надає доступ до списку зупинок, що знаходяться в околиці заданої точки в рамках обраного міста у відповідності до діапазону (переліку) IP-адрес, наданих Замовником, доступ з яких можливий до бази даних EasyWay за цим Договором, та сплачуючи щомісячну вартість послуг EasyWay API в розмірі, вказаному у рахунку, що виставляється Виконавцем Замовнику.

2.2.6. Функція «stops.GetStopsNearPointWithRoutes», яка без обмежень на кількість запитів надає доступ до списку зупинок, що знаходяться в околиці заданої точки. Для кожної з зупинок надається список маршрутів транспорту, які проходять через неї в рамках обраного міста у відповідності до діапазону (переліку) IP-адрес, наданих Замовником, доступ з яких можливий до бази даних EasyWay за цим Договором, та сплачуючи щомісячну вартість послуг EasyWay API в розмірі, вказаному у рахунку, що виставляється Виконавцем Замовнику.

2.2.7. Функція «cities.GetRoutesList», яка без обмежень на кількість запитів повертає повний список актуальних маршрутів громадського транспорту міста в рамках обраного міста у відповідності до діапазону (переліку) IP-адрес, наданих Замовником, доступ з яких можливий до бази даних EasyWay за цим Договором, та сплачуючи щомісячну вартість послуг EasyWay API в розмірі, вказаному у рахунку, що виставляється Виконавцем Замовнику.

2.3. У відповідності до ст. 437 Цивільного кодексу авторське право Виконавця на базу даних EasyWay виникає з моменту створення та не потребує додаткового підтвердження.

3. Момент укладення договору

3.1. Текст договору є публічною офертою (відповідно до статей 633, 643 Цивільного кодексу України).

3.2. Факт оформлення замовлення у Виконавця є беззастережним прийняттям умов даного Договору, і Замовник надалі виступає як особа, яка вступила в договірні відносини. Замовник зобов"язується самостійно знайомитися з умовами договору, Виконавець не зобов"язаний інформувати Замовника про наявність Договору.

3.3. Даний публічний договір про надання послуг щодо права доступу до бази даних EasyWay через EasyWay API (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту оплати грошових коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

4. Вартість послуг

4.1. Базові ціни в інтернет-сервісі вказані в доларах США та сплачуються у національній валюті України (Гривня) за офіційним курсом НБУ на день оплати за одиницю послуги.

4.2. Виконавець залишає за собою право змінювати ціну послуги до моменту оформлення замовлення без попередження Замовника.

4.3. Остаточною є ціна, зазначена в рахунку, який надсилається для оплати Замовнику.

5. Оплата послуг

5.1. Оплата за Послуги сплачується у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на банківських рахунок Виконавця.

5.2. Замовник оплачує послуги у наступному порядку: 100% від вартості послуг у якості передоплати не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дати замовлення послуги.

5.3. Грошові зобов"язання Замовника вважаються виконаними з моменту зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.4. У разі не оплати, неповної або несвоєчасної оплати Виконавець залишає за собою право ненадання послуги, призупинення або повного невиконання взятих на себе зобов"язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дій.

5.5. У розрахунок вартості послуги входять всі податки, роботи та послуги (зокрема, ПДВ). Ціни на будь-які послуги можуть бути змінені Виконавцем в односторонньому порядку. У разі зміни ціни на замовленні послуги до оплати замовлення, Виконавець зобов"язаний в найкоротші терміни повідомити Замовника про такі зміни. Замовник має право підтвердити або анулювати Замовлення. У разі відсутності зв"язку з Замовником замовлення вважається анульованим протягом 24-х годин з моменту зміни ціни на послугу.

5.6. Замовник використовує послуги виключно для відображення інформації щодо громадського транспорту (відомості про координати зупинок та ліній маршрутів) на таких сайтах: __________________________. Використання послуги на інших сайтах є грубим порушенням цього Договору.

6. Надання послуг

6.1. Інтернет-сервіс http://www.eway.in.ua не гарантує безумовне виконання замовлення. Всі послуги надаються за принципом «як є». Задіяні технічні системи (веб-сторінка і сам сайт http://www.eway.in.ua) можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення, надання послуги або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть привести обставини, обумовлені людським фактором або ж обставини непереборної сили.

6.2. У разі неможливості або несвоєчасного виконання прийнятих на себе зобов"язань за обставин, викладених у п.6. 1 (виключаючи «форс-мажор») інтернет-сервіс http://www.eway.in.ua несе відповідальність в межах сум, отриманих від клієнтів в якості оплати за послуги.

6.3. Інтернет-сервіс http://www.eway.in.ua не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від клієнта в якості оплати за послуги.

6.4. Інтернет-сервіс http://www.eway.in.ua залишає за собою право відмовити у наданні послуг Замовнику у разі відсутності у нього можливості надати відповідну послугу.

6.5. Грошові кошти, оплачені Замовником, не повертаються в наступних випадках:

А) відмова клієнта від отриманої послуги після оплати;
Б) за рішенням суду;
В) якщо надана послуга є належної якості.

6.6. Даний Публічний договір може бути розірваний за обопільною згодою Сторін та/або з ініціативи Виконавця/Замовника до моменту здійснення оплати замовленої в інтернет-сервісі послуги.

7. Застереження

7.1. Надання доступу до бази даних Виконавця не передбачає передачі права власності та прав інтелектуальної власності на базу даних. Крім вищевказаного, Сторони цим чітко визначили, що права інтелектуальної власності (особисті немайнові та майнові) на всі та будь-які результати використання бази даних Виконавця належать Виконавцю.

7.2. Замовник розуміє і погоджується з тим, що Виконавець не несе відповідальність за збої в роботі громадського транспорту, які відбулися з будь-яких причин.

7.3. Виконавець не несе відповідальність за можливі моральні та / або матеріальні збитки, які можуть наступити в результаті використання послуги. Замовник самостійно вирішує претензії третіх осіб, пов’язані з використанням Замовником бази даних Виконавця.

7.4. Замовнику забороняється будь-яким способом зберігати дані з бази даних Виконавця, в тому числі шляхом копіювання, кешування інформації.

7.5. Якщо під час виконання своїх договірних зобов’язань Замовник створює будь-які об’єкти інтелектуальної власності із використанням даних, отриманих із використанням сервісу EasyWay API, то цим чітко погоджується, що всі та будь-які права інтелектуальної власності на всі такі об’єкти в максимальному обсязі, дозволеному чинним законодавством України та будь-яким іншим відповідним законодавством, належать виключно Виконавцю, та Виконавець має виключне право на використання та розпорядження такими об"єктами. Інтелектуальна власність включає: авторські права, програмне забезпечення, дизайн-проекти, маркетингові дослідження, і т.п. Вищевказані зобов’язання щодо передачі прав інтелектуальної власності поширюються також на об’єкти інтелектуальної власності, створені Замовником не в межах Договору, але на базі розробок, напрацювань, ідей.

7.6. Виконавець має право припинити надання послуг у разі порушення правил використання послуг, або підозри на порушення, шляхом письмового попередження про відключення не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів до відключення.

8. Відповідальність між сторонами та перед третіми особами

8.1. Інтернет-сервіс http://www.eway.in.ua не несе ніякої відповідальності за використання послуг, придбаних в інтернет-сервісі http://www.eway.in.ua.

8.2. Інтернет-сервіс http://www.eway.in.ua не несе ніякої відповідальності за умови настання яких-небудь обставин, що виникли не з вини Інтернет-сервісу, а саме - настання обставин, що виникли з вини чи необережності Замовника і / або настання обставин, що виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (третіх осіб) та / або настання форс-мажорних обставин.

8.3. Замовнику заборонено будь-яким чином передавати отриману інформацію третім особам. Правомірним способом використання доступу до бази даних EasyWay за цим Договором, Сторони домовились вважати доступ через розроблений Замовником інтерфейс на своєму сайті.

8.4. У випадку порушення умов розділу 7 та пункту 8.3. цього Договору Замовник протягом 10 (десяти) банківських днів з дня виставлення відповідної вимоги сплачує Виконавцю штраф у розмірі 250 000 грн (двісті п’ятдесят тисяч гривень), а також відшкодувати всі понесені в зв’язку з таким порушенням збитки.

9. Права та обов"язки сторін

9.1. Виконавець зобов"язується:

9.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Замовника та не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

9.1.2. Надати Замовнику можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті (http://www.eway.in.ua), обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов"язаними з виконанням замовлення.

9.1.3. Виконавець залишає за собою право невиконання замовлення у разі виникнення форс-мажорних обставин.

9.2. Виконавець не несе відповідальності за неналежне використання послуг Замовником, замовлених в інтернет-сервісі.

9.3. Виконавець має право передати свої права і обов"язки по виконанню замовлень третім особам.

9.4. Виконавець не має права надавати перевагу одному споживачеві перед іншим щодо укладення публічного договору, якщо інше не встановлено законом.

9.5 Замовник зобов"язується:

9.5.1. До моменту звернення в інтернет-сервіс http://www.eway.in.ua ознайомитися зі змістом договору-оферти, умовами оплати послуг.

10. Форс-мажорні обставини

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов"язань за умовами договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних Умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов"язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.д.), обставини суспільного життя (військові дії, надзвичайні положення, найбільші страйки, епідемії і т. д.), що забороняють заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції, заборони на торгівлю, карантинні заходи обмежень та інше). Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик за результатами форс-мажорних обставин.

11. Авторські права

11.1. Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на сайті інтернет-сервісу http://www.eway.in.ua, є власністю Виконавця.

12. Політика конфіденційності

12.1. Збір та використання персональних даних
Персональні дані-це відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.Замовнику може бути запропоновано ввести персональні дані для цілей оформлення замовлення та / або реєстрації на сайті.
Після заповнення форми, а також форми зворотного зв"язку, розміщені на сайті, вважається, що Замовник дав згоду на обробку своїх персональних і контактних даних. Виконавець може зберігати інформацію про з"єднання, трафік, дату і час тривалості роботи відвідувача на сайті.
Персональні дані Замовників використовуються відповідно до Законів України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», НД ТЗІ 2.5-010-03 «Вимоги до захисту інформації мережа-сторінки від несанкціонованого доступу» та вимог загального регламенту про захист даних (GDPR).

12.2. Замовник зобов"язаний надати точну і правдиву інформацію в кількості, необхідній для надання послуг, які він отримує. Інформація, надана Замовником, при необхідності може бути опублікована у відкритих джерелах.

12.3. Інтернет-сервіс http://www.eway.in.ua має право на свій розсуд вимагати від Замовника документального підтвердження справжності наданої інформації.

12.4. Надання неточної інформації або ненадання такої інформації на вимогу інтернет-сервісу http://www.eway.in.ua може служити приводом для призупинення надання послуг. При цьому інтернет-сервіс http://www.eway.in.ua не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну Замвоником у разі призупиненняневиконання послуг за умови невиконання пункту 12.2.

12.5. Виконавець збирає та обробляє персональні дані Замовників, а саме:

 • прізвище, ім"я, по батькові Замовника,
 • контактні телефони,
 • адреса електронної пошти (Електронна пошта)
 • історію транзакцій
 • IP-адреси
 • інформацію, що надається Користувачем в процесі користування Сайтом
 • іншу ідентифікаційну інформацію, призначену для підтвердження особи;

Персональні дані збираються, обробляються і зберігаються Виконавцем з метою:

 • виконання умов даного Договору;
 • надання Замовнику відповідної послуги.

Такі дані можуть зберігатися необмежено.

12.6. Здійснюючи замовлення послуги через інтернет-сервіс http://www.eway.in.ua, Замовник дає згоду на збір, обробку, зберігання та поширення наданої ним інформації.

12.7. Доступ до персональних даних Замовника мають тільки особи, які безпосередньо залучені до виконання замовлення.

12.8. Виконавець зобов"язується: дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Замовників; не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Замовників третіми особами; виключити доступ до персональних даних Замовників, осіб, які не мають безпосереднього відношення до виконання заявки, крім випадків, передбачених чинним законодавством України. Замовник має право надати будь-яку особисту інформацію відвідувачів сайту на вимогу правоохоронних органів, за рішенням суду або в рамках інших законних процедур, або на інші правомірні вимоги відповідно до чинного законодавства України.

12.9. Автоматично збирається і зберігається наступна інформація:

 • доменне ім"я, IP-адреса, за допомогою який ви заходите на сайт;
 • вид браузера і операційної системи; - дата і час відвідування сайту
 • переглянуті сторінки;
 • якщо ви перейшли на сайт за посиланням з іншого сайту
 • адреса цього сайту.

Відомості про трафік, який проходить через мережу, по електронній пошті, і активність відвідувача в мережі Інтернет на сайті захищені відповідно до законодавства.

12.10. На сайті фіксується доменне ім"я або IP-адреса комп"ютера відвідувача, дата доступу файли (ім"я файлу і URL), код відповіді HTTP і веб-сайт, з якого відвідувач потрапив на сайт, кількість байт, переданих в ході сесії.

12.11. При роботі сайту використовуються файли cookie, які забезпечують підтримку функцій безпеки і їх запуск. Сookie файли також дозволяють відстежувати порушення ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ та умови використання сайту відвідувачами / їх пристроями.

12.12. За допомогою системи Аналітика Google збирається статистика про відвідування сайту, така як сторінки, відвідувані, кількість переглядів сторінок, інформацію, яка була завантажена, домени інтернет-провайдерів і країни походження відвідувачів, а також адреси веб-сайтів, які були відвідані до і після сайту, тощо. Жодна з цих дій не пов"язана з відвідувачем особисто і вимірюється тільки в сукупності.

12.13. Виконавець не несе відповідальності за упущену вигоду, неотриманий прибуток, втрату даних або будь-які інші збитки замовників-відвідувачів сайту, якщо такі виникли при користуванні Сайтом. Відвідувач використовує Сайт на свій власний ризик. В рамках, які максимально дозволяє закон, ні інтернет-сервіс http://www.eway.in.ua, ні будь-яка інша сторона, залучена до створення виробництва або обслуговування сайту, не несе відповідальності за пряме, непряме або випадкове пошкодження, які коли-небудь наносилися і які були викликані тим, що Замовник мав доступ до Сайту, користувався ним або сподівався на нього, навіть якщо відвідувачі були попереджені про можливість таких пошкоджень і втрат. Виконавець не гарантує і не стверджує, що використання матеріалу, який надається на сайті, не зашкодить інтересам третіх осіб.

12.14. Замовник, користуючись Сайтом, прийняв умови цієї Політики конфіденційності у складі публічної оферти Виконавця, враховує і згоден з тим, що дана політика конфіденційності може час від часу змінюватися. Зміни, які вносяться в політику конфіденційності, публікуються на цій сторінці сайту.

Юридичні реквізити Виконавця
ФОП Шерстюк Іван Іванович
РНОКПП 3065605490,
IBAN: № UA413253650000002600901867669